Polsbanden


Tijdens de eerste meting ontvangt u drie polsbanden, twee keer de dag polsband en één keer de nacht polsband. De onderzoeker geeft u daarbij instructies over wanneer u welke polsband moet dragen. Nadat de polsbanden één week zijn gedragen, mag u deze polsbanden weer inleveren.

Na vier weken ontvangt u nogmaals dezelfde drie polsbanden met daarbij dezelfde instructies. De instructie is om de polsbanden weer één week te dragen en ze in te leveren tijdens de tweede meting.

YouTube player

Deze video laat zien hoe u de dag polsband moet gebruiken. Dag polsband – gebruikshandleiding

YouTube player

Deze video laat zien hoe u de nacht polsband moet gebruiken. Nacht polsband – gebruikshandleiding

Tijdens het gebruik van de polsbanden gaat u dagelijks een slaapvragenlijst invullen. U neemt de ingevulde slaapvragenlijst mee naar de fysieke nameting met de onderzoeker. Polsband – Dagelijkse slaapvragenlijst