Informatie voor deelnemers


Achtergrond

Stress en slaapproblemen kunnen veel gezondheidsproblemen veroorzaken. Er zijn in Nederland veel mensen met deze psychische stoornissen, waardoor het lastig is om voor iedereen een passende behandeling te vinden en te geven. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe manier om mensen zelf meer grip op hun burn-out en/of psychische stoornis te geven en herstel te bevorderen. Een digitaal hulpmiddel zoals VRelax zou hierbij kunnen helpen. VRelax biedt de bijzondere mogelijkheid om met een VR bril spanning en angst te verminderen. 

Het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken wat het effect is van het toevoegen van VRelax aan gebruikelijke zorg.

Wat is Virtual Reality?
Virtual Reality, letterlijk een virtuele wereld, is een methode waarbij met behulp van een computer een virtuele wereld gemaakt wordt. In deze “wereld” kunt u omgevingen bekijken die u ook in het dagelijks leven zou tegen kunnen komen, bijvoorbeeld een ondergaande zon vanaf het strand bekijken. Door de VR bril kunt u alle kanten op kijken. U kunt in elke omgeving rondkijken door met uw hoofd te bewegen, het beeld beweegt dan mee. Van VR is bekend dat het voor mensen net echt lijkt en het positieve reacties oproept die lijken op reacties in de echte wereld. 

Verdeling in twee groepen 
Om te kunnen vergelijken wat het effect van VRelax is, zullen er twee groepen met elkaar vergeleken worden, namelijk: 

– Groep 1: volgens een schema gebruik maken van VRelax + gebruikelijke zorg 
– Groep 2: gebruikelijke zorg + volgens een schema gebruik maken van ontspanningsoefeningen

Er wordt door loting bepaald in welke groep u komt. Onderzoekers hebben hier geen invloed op. U heeft dus 50% kans om in groep 1 of in groep 2 te komen. 

Wie kan er meedoen?

U kunt meedoen aan het onderzoek als u:
– Op dit moment een burn-out, angst-, bipolaire, depressieve en/of psychotische stoornis heeft;
– In behandeling bent bij een aangesloten GGZ-instelling of huisartsenpraktijk;
– Last hebt van stress en/of slaapproblemen;
– Ouder bent dan 18 jaar

Wat houdt meedoen in?

Als u besluit mee te doen, zijn er 4 metingen verspreid over 52 weken. Uw afspraken met uw behandelaar zullen tijdens deelname van dit onderzoek gewoon doorgaan. 

Het gebruiken van VRelax of ontspanningsoefeningen duurt 6 weken en kan thuis worden uitgevoerd. Tijdens deze 6 weken kunt u optioneel twee weken gebruik maken van polsbanden. Deze polsbanden meten uw hartslag, huidgeleiding en slaap. De eerste meting zal plaatsvinden voordat u begint met het gebruiken van VRelax of ontspanningsoefeningen en de tweede meting na zes weken. Deze twee metingen vinden in het UMCG plaats en bestaan uit:

– Interviews en (online) vragenlijsten;
– Optioneel: Bloed prikken;
– Optioneel: Meting van hartslag, huidgeleiding, bloeddruk en BMI (lengte, gewicht, buikomtrek).

Verder willen we graag na 26 weken en na 52 weken nog een keer kijken hoe het met u gaat. Tijdens deze metingen worden alleen vragenlijsten en interviews afgenomen, waardoor ze online of in het UMCG kunnen plaatsvinden. U mag hierbij de keuze maken. 

Geschiktheidsonderzoek 
Aanmelden voor het onderzoek gaat via uw behandelaar. Samen met uw behandelaar wordt er gecontroleerd of u aan de volgende criteria voldoet: 
– U krijgt op dit moment behandeling voor burn-out, angst, bipolaire, depressieve en/of psychotische stoornis bij een van de aangesloten GGZ instellingen; 
– U heeft last van stress en/of slaapproblemen; 
– U bent ouder dan 18 jaar 

Wat krijgt u hiervoor?

Als u besluit mee te doen, dan zijn wij daar heel erg blij mee en helpt u behandelingen in de toekomst te verbeteren!
Per meting ontvangt u €10. Voor het onderzoek zijn er 4 metingen, dus in totaal kan u €40 ontvangen.

Uw afspraken met uw behandelaar zullen niet worden beïnvloed door deelname. Deelame aan dit onderzoek biedt een goede toevoeging in de vorm van een VR bril of ontspanningsoefeningen met daarbij passende begeleiding.