Aanmeldprocedure


Bij interesse in deelname, vraag of jouw patiënt akkoord gaat met het doorsturen van persoonlijke gegevens naar één van de onderzoekers.
Vertel hierbij dat dit niet betekent dat ze verplicht zijn tot deelname.

De volgende persoonlijke gegevens mogen via de mail (relax-xl@umcg.nl) of via Therapieland worden gestuurd:

  • Naam potentiële deelnemer;
  • Contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres);
  • Diagnose + wanneer is deze diagnose gesteld;
  • Toekomstig geplande afspraken (datum en tijdstip)

Aan de hand van deze gegevens zal één van de onderzoekers contact opnemen met de potentiële deelnemer om extra informatie te geven over het onderzoek, eventuele vragen te beantwoorden, een extra controle of de potentiële deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria en vragen of ze willen deelnemen.